Spinnup Regentrow

Skivbolag

Ett skivbolag är ett företag som producerar och säljer musik. Ett skivbolag skriver avtal och kontrakt med artister. Kontrakten eller avtalen gäller för artister att spela in musik. Upphoven till musiken kommer antingen ifrån ett musikförlag eller från en musiker som komponerat musiken själv. Man kan säga att ett skivbolag äger rätten av det material som är inspelat men inte upphovsrätten till det inspelade materialet.

En artists dröm är allt som oftast att få ge ut en egen skiva. Många musiker sitter hemma och spelar i demos som dom sedan skickar till skivbolag för att kanske få det inspelat. Det finns olika typer av avtal som ett skivbolag skriver med en artist eller en grupp till exempel kan det vara ett:

- Artistkontrakt. Där artister eller musiker förbinder sig att göra inspelningar av musik. Detta betyder inte att skivbolaget behöver ge ut det inspelade materialet som musiker har varit med och spelat in.

-Skivkontrakt. Detta kontrakt då förbinder man sig artist eller ett band till ett skivbolag som i sin tur hjälper till med produktionen av musiken och utgivning av material i form av cd-skivor eller till någon annan media.

- Fonogramavtal. Detta avtal skrivs mellan  skivbolag och utövare av ett inspelat material. Marterialet ges ut på ett fonogram det vill säga på någon utav de olika medier som finns som cd-skivor, mp3 eller på någon annan typ.

- Licensavtal. Det kan man också skriva som en artist med ett skivbolag och då ger man just det skivbolaget rätten att ge ut skivorna som man producerat. Framförsallt för att som artist kunna sprida sitt material på bästa sätt.

-Masterdeal. Om man som artist har gjort egna inspelningar så kan man teckna ett sådant avtal med ett skivbolag för att få ett högre royalty. Royalty är ersättning vid försäljning eller uppspelning av musik via radio eller någon annan media.

Ett skivbolag är det bolag som tar de stora riskerna inom musikbranchen för att det är oftast de som släpper en ny skiva eller nyproducerad musik och som lägger stora pengar på att försöka marknadsföra musiken på bästa sätt så att både skivbolaget och artisten ska tjäna pengar på musiken. Alla avtal som skivbolagen skriver kan se olika ut beroende på hur stor procentsats som man skriver i avtalet att en artist eller som skivbolaget ska ha.

De kostnader som ett skivbolag har är pressning av en skiva, betalningar för mekaniska rättigheter, inspelningar, annonseringar, mediabevakningar, kostnader för hyra av en promotor för radio och tidningar, utskick till DJs, framtagning av ett skivomslag och en massa andra kostnader som procentdelar till artist och till distributörer. Man skulle kunna säga att ungefär sextio till sjuttio kronor av en nyproducerad cd-skivas pris går till ett skivbolag, utöver detta tillkommer inkomsterna via spotify och radio.

Ett skivbolag jobbar oftast med artister eller band som dom tror kommer att slå igenom och bli riktigt stora på marknaden och tack vare det kan det vara svårt för de musiker som är nischade att få kontrakt med ett skivbolag och de får de flesta gånger producera sin egen musik och även ha egna promotions.